facebook profiel Tanja Stigter - Kindertherapeutlinkedin profiel Tanja Stigter - Kindertherapeut

VOOR WIE?

Vanaf groep 3 leren kinderen op school lezen, schrijven en rekenen. Al snel wordt duidelijk bij welke kinderen dat niet vanzelf gaat. Als het goed is, signaleert school dit en overlegt met ouders welke extra hulp aangeboden wordt. Deze extra hulp bestaat helaas vaak uit meer van hetzelfde oefenen. Voor veel kinderen frustrerend, omdat het veel moeite kost en niet voldoende oplevert. Stel je je maar voor dat je moet blijven trainen om rechtshandig te schrijven, terwijl je linkshandig bent… Binnen het onderwijs wordt de leerstof op een auditief-digitale manier aangeboden, niet het systeem van een visueel-kinestetisch georiënteerde denker. Tel daarbij op dat je in beelden veel sneller denkt dan in woorden en het is logisch waarom veel kinderen moeite hebben om bij de les te blijven.

Soms zijn emotionele factoren de oorzaak waarom kinderen niet goed tot leren komen. Of camoufleren deze factoren de leerproblemen, te denken valt aan echtscheiding, pestproblematiek, rouw- en traumaverwerking etc. Dat dient in eerste instantie uitgesloten of opgelost te worden en dan is het in het belang van het kind om zo snel mogelijk op de rit te komen met leren, om faalangst, vermijdingsgedrag, een negatief zelfbeeld en weerstand op leren te voorkomen.

Na de middelbare school gaan veel van deze kinderen zich weer als een vis in het water voelen in een passende opleiding of beroep. Daar komen al die meervoudige intelligenties - waar de CITO niet op toetst - prachtig tot uiting. Omdat veel kinderen echter tot op de middelbare school onnodig blijven worstelen om zich de leerstof eigen te maken, bied ik een drietal trainingen aan om leren weer leuk te maken, vanaf groep 4 van de basisschool t/m de tweede klas van de middelbare. Vaak zal ik echter ook een individuele training op maat samenstellen, waarbij precies die elementen uit de verschillende trainingen worden gecombineerd, die het meeste effect zullen hebben.

top